SUFITY NAPINANE
opinie

Rafal Głukowski

opine Kasia Kors Zaskakujące szybko zrobili montaz. Zostawili porządek po sobie. Fachowcy swojej pracy. Polecam wszystkim!

Marta i Michal Willmann

opine Kasia Kors Porządną firma, fachowcy swojej branży. Robią już czwarte zlecenie u mnie,świetnie się spisują. Polecamy.

Magda G

opine Profesjonalne podejście do klienta, praca wykonana na 100%. Polecam!!

Instrukcja pomiaru i montażu sufitów napinanych

I. Instrukcja pomiaru sufitów napinanych

1.1. Przepisy pomiarowe (postanowienia ogólne).

Dokonywanie pomiarów pomieszczenia, w którym sufit napinany będzie instalowany, robi się w pierwszym etapie wszystkich robót. Ten proces jest bardzo ważny, dlatego że od niego zależy rezultat wszystkich robót.

Podczas pomiaru technolog-menedżer i powinien umieć “sprzedać” sufit.

Robić pomiary można przy pomocy każdego przyrządu pomiarowego od taśmy mierniczej do dalmierza laserowego. Nie warto wykorzystywać dalmierz ultradźwiękowy dlatego, że nie wiadomo, do jakiego punktu on zrobi pomiary.

Podczas dokonywania pomiarów trzeba zwrócić uwagę klienta na fakt, że jego sufit musi być przygotowany do montażu sufitu napinanego. To znaczy, że on absolutnie nie powinien się obsypać. W przypadku gdy klient uprzednio planuje instalować konstrukcję gipsowo-kartonową, trzeba rekomendować mu wykorzystywać płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5mm.

Proces dokonywania pomiarów wymaga specjalnych cech: dokładności, punktualności i ścisłości. Każdy błąd albo usterka może doprowadzić do trudności podczas montażu, albo do rozbieżności pomiędzy Klientem i Wykonawcą, a także może zaszkodzić reputacji Wykonawcy. Dlatego najpierw trzeba wyjaśnić, jaki rezultat Klient chce otrzymać.

W przypadku, kiedy jest design projekt, jego trzeba rzetelnie przestudiować, sprawdzić techniczne możliwości wykonania tego projektu, wyjaśnić jakie postronne roboty albo materiały mogą tworzyć przeszkody lub utrudnić proces roboty. Na przykład, jeśli ściany trzeba pokryć woskiem dekoracyjnym, potrzebnie wyjaśnić reżim temperaturowy lub do momentu instalacji na nich mogą zjawić się dodatkowe detale: 1)instalacja elektryczna, 2)ukryty przewód rurowy, 3)klimatyzacja, za tymczasowy demontaż której powinno się płacić dodatkowo, 4)zamontowane meble, które bardzo utrudniają dostęp do ściany na poziomie mocowania bagietki.

Kiedy nie ma zatwierdzonego design projektu, wszystkie te czynniki muszą być wyjaśniane na etapie pomiarów finalnych.

Oprócz pytań technicznych bardzo często zalecenia na temat rozwiązań konstruktywnych i kolorystycznych są potrzebne dlatego, że praktyczne doświadczenie w robotach z tym materiałem daje możliwość żywiej wyobrazić sobie konieczny wariant.

Po wyjaśnieniu wszystkich detali można przystępować do wykonania pomiarów. W przypadku, gdy wasz projekt ma konstrukcji, potrzebnie zrobić szkic, a do pomiarów zaznaczenie na ścianach i suficie (gdy jest to konieczne). Istnieją przypadki, kiedy pomiary można zrobić tylko po montażu konstrukcji. W danym wypadku robi się szkic sufitu i konstrukcji (podpis klienta), wypełnia się poprzedni rozrachunek wartości kontraktowej. Pomiary finalne robi się po montażu konstrukcji (podpis klienta na rysunku technicznym). W takiej sytuacji rekomendujemy ustalić termin wykonania robót od momentu pomiarów finalnych.

Przed początkiem dokonywania pomiarów rekomenduje się wypełnić formularz rysunku technicznego (patrz dodatek 1): schematycznie nakreślić konfigurację pomieszczenia (widok z wierzchu), nanieść wszystkie oznaczenia literowe kątów i punktów na krzywoliniowym odcinku, zapisać wszystkie pomiary, które są przeznaczone do dokonywania (pierwszą literą w odcinku musi być pierwsza litera alfabetu). Taki sposób wspomoże nic nie zapomnieć. Przy czym będzie lepiej wizualnie oddzielić rozmiary obwodu od przekątnych. Punkty oznaczają się literami alfabetu łacińskiego A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

Punkt A poczyna się z lewej strony od wejścia (od drzwi) zgodnie ze wskazówkami zegara. Możliwy jest wariant, że liter alfabetu może nie wystarczyć. W takiej sytuacji trzeba wykorzystać tenże alfabet z indeksem 1, 2, 3 itd. (tj. kąty będą oznaczone А1, B1, C1 itd.). W realnym życiu rysunki techniczne rzadko potrzebują więcej niż jeden alfabet.

Wymagana dokładność – bierzemy rozmiar do centymetra. Wynik pomiaru zapisuje się w centymetrach, najpierw wzdłuż obwodu, potem wszystkie możliwe przekątne. Na przykład odcinek AB o rozmiarze 75,6 cm należy zapisać AB = 75 cm.

W sytuacji, gdy sufit będzie ze szwem, szew potrzebnie rozmieszczać tylko równolegle do okna i jak najdalej on niego. W przypadku, kiedy chodzi o łazience, szew potrzebnie rozmieszczać przy wejściu w ten sposób, żeby on był jak najmniej widoczny.

Podczas wykonania pomiarów kąta zewnętrznego obie strony trzeba zaokrąglać w mniejszą stronę do 1 cm (zaokrąglone strony oznaczone na rysunku).

1.2. Dokonywanie pomiarów pomieszczeń prostego kształtu

Prostymi nazywamy się pomieszczenia, które nie mają skomplikowanych elementów typu łuków, przejść, poziomów, kolumn itd.

Tedy rysunek techniczny będzie wyglądać w ten sposób:

Rys.1

Pomiary:

AB=

BC=

CD=

DA=

AC=

BD=

Dla sześciokątnego pomieszczenia:

Rys.2

AB=

BC=

CD=

DE=

EF=

FA=

AC=

AD=

AE=

BD=

BF=

DF=

1.3. Dokonywanie pomiarów sufitów z krzywoliniowymi odcinkami

Podczas dokonywania pomiarów krzywoliniowych odcinków ściany, łuk (skrzywienie z jednego kierunku) rozbija się na równe odcinki, których rozmiary również trzeba mieć na uwadze.

Luki:

Rys.3

AB=

BC=

CD=

DE=

EF=

FG=

GH=

HI=

IK=

KL=

LA=

AC=

AD=

AE=

AF=

AG=

AH=

AI=

AK=

BE=

FI=

HK=

LB=

LC=

LD=

LE=

LF=

LG=

LH=

LI=

BC=

CD=

DE=

GH=

HI=

IK=

Do każdego punktu na krzywoliniowym odcinku potrzebnie dać minimum dwie przekątne. Punkty na łuku rekomenduje się nanieść ołówkiem albo markerem na ścianie w miejscach, gdzie one na pewno będą zakrywać się podczas montażu sufitów (nie niższej niż 3 cm od sufitu bazowego).

Rys.4

AB=

AB=

BC=

CD=

DE=

EF=

FG=

GH=

HI=

IA=

AH=

GI=

HD=

HE=

HF=

IB=

IC=

ID=

BC=

CD=

DE=

EF=

1.4.Dokonywanie pomiarów w pomieszczeniu z kolumnami

W odróżnieniu od zwyczajnych pomieszczeń w pomieszczeniu z kolumnami potrzebnie zrobić przekrój. W miejscu przekroju stawi się dwie niewidocznych bagietki, które mocują się między sobą. Ten przypadek rozpatruje się dla pomieszczeń z prostokątnymi i okrągłymi kolumnami. Podczas dokonywania pomiarów główne pytanie polega na tym, gdzie rozlokować separator. To pytanie decyduje się indywidualnie, ale istnieją rekomendacje ogólne:

1.Szew rozdzielający powinien rzucać się w oczy minimalnie, dlatego i rozmieszcza się w odpowiednim miejscu.

2.Długość szwu rozdzielającego powinna być w miarę możliwości minimalną.

3.Pożądane jest, aby separator nie zaczynał się od kąta. To dodaje problem podczas montażu, dlatego od kąta trzeba wycofać się co najmniej 10 cm.

Przypuśćmy, że mamy pomieszczenie z kolumną, która będzie znajdować się prawie na środku (jak pokazano na planie). To oczywiste, że szew musi rozmieszczać się w taki sposób, aby jak najmniej rzucać się w oczy. Innymi słowy, szew powinien być za kolumną (wskazany na rysunku technicznym linią grubą).

Rysunek techniczny sufitu:

Rys.5

AB=

BC=

CD=

DE=

EF=

FG=

GH=

HI=

IJ=

JK=

KL=

LM=

AM=

DH=

AC=

AD=

AJ=

AH=

AI=

AL=

BD=

BE=

BG=

BH=

BI=

BM=

CE=

CG=

CH=

CI=

DF=

DG=

DH=

EG=

IM=

JL=

JM=

MK=

MJ=

Wariant pomieszczenia z okrągłą kolumną przedstawia sobą kombinację pomieszczenia z prostokątną kolumną i odcinkiem krzywoliniowym.

Rysunek techniczny takiego sufitu:

Rys.6

AB=

BC=

CD=

DE=

EF=

FG=

GH=

HI=

IJ=

JK=

KL=

LM=

MN=

NO=

OP=

AP=

AC=

AD=

AJ=

AK=

AL=

AO=

BD=

BE=

BH=

BI=

BJ=

BK=

BP=

CE=

CG=

CH=

CI=

DF=

DG=

EG=

LP=

MO=

MP=

1.5. Dokonywanie pomiarów wewnętrznego wycięcia

Dokonywanie pomiarów wewnętrznego wycięcia robi się przez analogię do dokonywania pomiarów pomieszczenia z kolumnami. Tylko przy zamówieniu sufitu zaznaczają, wewnętrzne wycięcie bez rozcięcia. W danym przypadku rozcięcie DE (KJ) - bierze się dowolnie, punkt J na koordynatach zbiega się z punktem E, a punkt K z punktem D.

Rys.7

1.6.Dokonywanie pomiarów przejścia poziomu

Dokonywanie pomiarów pomieszczenia z przejściem poziomu robi się zgodnie z następującym schematem:

Zgięcie do góry

AB=

BC=

CD=

DE=

EF=

AF=

AE=

BD=

BE=

BF=

CE=

Rys.8

Profil płótna NIE MA PRZEKĄTNYCH AD и CF

Zgięcie w dół

AB=

BC=

CD=

DE=

EF=

AF=

AE=

BD=

BE=

BF=

CE=

Rys.9

Na rysunku technicznym koniecznie trzeba ukazać znaczenie h – wysokość chusty w centymetrach (rozmiar przełomu przejścia do sufitu bazowego minus 2,5 cm).

Rekomenduje się robić wysokość chusty nie mniej niż 5 cm i nie więcej niż 10 cm.

1.7. Dokonywanie pomiarów sufitów bez kątów

W przypadku skomplikowanych pomieszczeń (sufitów), które mają kształt koła, elipsy albo nieprawidłowy kształt zaokrąglonej/ zakrzywionej/ zagiętej smugi, chmury, kropli itd. pomiary dokonują się w ten sposób:

Żeby zbudować prawidłowe koło, dosyć znać promień. Podczas montażu sufitów krzywoliniowych rekomenduje się wykorzystywać płótna z drugiej i trzeciej strony katalogu

Rys.10

Żeby zbudować elipsę, dowolnie zaznaczamy cztery punkty.

Rys.11

AB=

BC=

CD=

DE=

EF=

FG=

GH=

HI=

IJ=

JK=

KL=

BH=

BK=

CH=

CK=

DH=

MN=

AN=

AD=

AE=

AF=

AG=

AH=

AI=

AJ=

AK=

DI=

DJ=

DK=

DL=

DM=

DN=

EK=

FK=

GK=

HK=

HL=

HM=

HN=

Jak przygotować pomieszczenia do montażu sufita napinanego

Montaż sufitów napinanych praktycznie nie zawiera w siebie “brudnej” roboty i jest wykonywany dosyć szybko. Dlatego, żeby zmontować sufity napinane trzeba tylko kilka godzin. Niemniej jednak, jeśli chcecie, by wszystko udało się dokładnie tak samo szybko i bez zbędnego brudu, trzeba zaniepokoić się przygotowaniem pomieszczenia do wykonywania wszystkich robót. Żeby zrozumieć z czego zrobiony sufit napinany zobacz tutaj.

Paleta kolorów w designie sufitów napinanych

sufity napinane Rola palety kolorów w załatwieniu i stworzeniu wystroju wnętrza trudno przecenić, bo kiedy zaczynamy robić remont, przeważnie chcemy zmienić i polepszyć otaczająca nas przestrzeń.

SYSTEMY MOCOWAŃ SUFITÓW NAPINANYCH

KuchnieHarpun to elastyczna płytka, jaka jest twardziejsza od folii PVC i przyspawana do płótna sufitu napinanego wzdłuż całego obwodu. Ta płytka służy do łączenia płótna sufitu i bagietki. Płótno do instalacji na obiekt budowlany dostaje się gotowym do wykorzystania (ono ma potrzebny rozmiar i konfigurację).

Czy jest sens zrobić remont samemu?

sufity w warszawieKażdy, kto choć raz zrobił remont sam, z całą pewnością twierdzi, że to jest bardzo korzystnie. I główna korzyść to oszczędność na płace dla robotników budowlanych, ale, niestety, nie każdy może zrobić remont samodzielnie. Dla tego istnieje dużo poważnych powodów, jak, na przykład, problemy ze zdrowiem albo prosto brak czasu.

 
Prośba o kontakt
 
Zamówić sufit napinany